יישור שיניים לפני ואחרי

צפיפות

לפני

אחרי


משנן מרווח

לפני

אחרי


מנשך פתוח

לפני

אחרי


סגר הפוך קדמי וצפיפות

לפני

אחרי


סגר עובר אופקי וצפיפות

לפני

אחרי